Ρούσβελτ 43, Περιστέρι, Αθήνα - Τ.Κ.: 12134

Τηλέφωνο: 2110129664

Κινητό: 6942770969

E-mail: iakpap@yahoo.gr

Κατηγορία: ΨΥΚΤΙΚΟΙ

Επισκεψιμότητα: 7405